Категория А

Шофьорска книжка от категория "А" дава право на водача за управление на мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW.

Изисквания за започване на курс

За да започнете курса за категория "А" се изисква навършени 24 години, или: 20 г. - ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години)

Необходими документи за записване:

  • Копие от лична карта
  • Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование
  • Копие от свидетелство за управление на МПС (ако имате такова) и контролен талон
  • Снимка

Курсът за придобиване на правоспособност категория "А" е разделен на две части:

  • Теоретично обучение
  • Практическо обучение

Теоретичното обучение включва два модула – "Безопасност на движението по пътищата" и "Общо устройство на МПС".

Практическото обучение се провежда се в удобно за кандидата време. Състои се от обучение на полигон, а след това управление на път в населено и извън населено място.

Продължителност на курса

Общата продължителност на обучението е не по-малко от 16 учебни дни.

Изпит за придобиване на правоспособност

Теоретичният изпит се състои в решаване на изпитен тест, съдържащ три листа с общо 42 въпроса. Всеки въпрос носи различен брой точки (1, 2, или 3), като общия брой на точките е 90. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилни отговори на изпитните въпроси кандидатът има не по-малко от 81 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 40 минути.

Практическият изпит се състои от 2 части:

  • полигон - изпълнение на елементи съгласно учебната програма.
  • практическа - управление на мотоциклет в градски условия.

Лицата, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория "В" или по-висока полагат само практически изпит.

Най-ниски цени по договаряне.

КАРТА

ВИДЕО

Google+